Zařízení pro údržbu fasád a dalších částí budov

Úvod

Zajištění přístupu k fasádám a dalším částem budov za účelem jejich čištění, údržby a oprav patří k základním povinnostem architektů a stavebních inženýrů.

Ve vyspělých zemích světa, země EU nevyjímaje, se stále více používají zařízení pro údržbu plášťů budov (často nesprávně nazývaná "čisticí zařízení", "mycí systémy" nebo "čisticí systémy"), která jsou trvale instalována na budově. Tento druh zařízení pro údržbu budov poskytuje nejvyšší možnou bezpečnost pro operátory, opraváře či pracovníky údržby.

U výškových budov a u moderních budov složitých tvarů je použití trvale umístěných (nepřenosných) zařízení téměř nutností - údržba, opravy a čištění pomocí operátorů volně zavěšených na laně (tzv. horolezců) se ve vyspělých zemích z důvodů značného rizika smrtelných úrazů provádí výjimečně a v některých státech, jako například v Nizozemí, je tento způsob zakázán.

Trvale umístěná přístupová zařízení se v zemích EU prosazují i u nízkých staveb jednoduchých tvarů, kde se v minulosti používaly přenosné pracovní plošiny.

Firma SOLVER, spol. s r.o. Vám může nabídnout vysoce bezpečné a kvalitní produkty norské firmy NorAcon AS - monorailové systémy, pojezdové kočky, pohyblivé žebříky a střešní vozíky, doplněné o pracovní samozdvihací plošiny belgického výrobce Power Climber.

Nově nabízíme i střešní vozíky nizozemské firmy Roof Elevators B.V., určené převážně pro budovy s výškou nad 40 metrů.

Naše firma zajišťuje v konsorciu s firmou Roof Elevators B.V. a ve spolupráci s firmami TTS Kocks Ostrava, Rektimont a TÜV CZ instalaci, údržbu a příslušné certifikační procedury.

Všechna zařízení mohou být konstrukčně upravena tak, aby vyhovovala podmínkám dané budovy.


EN | CZ | RU | DE | PL